آموزش طراحی و ساخت ردیاب هوشمند

آموزش طراحی و ساخت ردیاب هوشمند -بخش الکترونیک

آموزش طراحی و ساخت ردیاب هوشمند -بخش الکترونیک

آموزش طراحی و ساخت ردیاب هوشمند -بخش الکترونیک

آموزش طراحی و ساخت ردیاب هوشمند -بخش الکترونیک

سر فصل آموزش  طراحی و ساخت ردیاب هوشمند:

 • مواردی که در این آموزش یاد میگیرید :
  • مقدمه و آشنایی با مفهوم ردیاب
  • آشنایی کار دستگاه
  • معرفی برخی از ماژول های کاربردی
  • آموزش کامل طراحی مدار
  • آموزش کامل برنامه مدار
  • آموزش عملکرد قطعات داخلی ونحوه اتصال آن ها به یکدیگر
  • آموزش کامل نرم افزار های برنامه نویسی
  • آموزش کامل نرم افزار شبیه ساز و طراحی مدار
  • اموزش پروگرام کردن پروژه یر روی آی سی
  • معرفی و اموزش قطعات کاربردی در مدار و نحوه به کار بردن آن ها در مدار
  • آموزش طراحی مدار در غالب یک ماکت آموزشی یا تبلیغاتی یا پروژه دانشگاهی
  • آموزش طراحی مدار در غالب یک پروژه صنعتی
  • آموزش کامل طراحی مدار به صورت صنعتی
  • آشنایی با قطعات مدار به صورت صنعتی

شناسه محصول مورد نظر در تلگرام: #محصول۱۹

قیمت تقریبی: ۳۹ هزار تومان

ولی رایگان برای اعضای کانال تلگرامی

برای تهیه ی پنل عضویت تلگرام کلیک کنید.

مطالعه بیشتر